Logo oppe

Presbyopi

Presbyopi er en endring av synet som oppstår hos alle etter hvert som man blir eldre.

Hos barn og unge har øynene evnen til å fokusere, det vil si å stille skarpt på så korte avstander som åtte–ti cm fra øyet. Fordi øyelinsen mister sin elastisitet etter hvert som vi blir eldre, avtar også evnen til å fokusere på nært hold. Når man nærmer seg 50-årsalderen er evnen til å fokusere på nært hold som regel så redusert at de fleste må begynne med lesebriller for fortsatt å kunne lese. Dette er imidlertid ingen brytningsfeil, selv om det ofte oppfattes som det.

Logo nede