Logo oppe

Synsundersøkelsen

Under synsundersøkelsen vil du få flere synsrelaterte spørsmål. Dette innebærer bl.a. dine eventuelle symptomer, tidligere brille-/linsehistorie, litt om din øye- og generelle helse, eventuell medikamentbruk og litt om du kjenner til øyesykdommer og/eller systemiske sykdommer i familien. 

Gjennom hele undersøkelsen bruker vi moderne optisk utstyr. I tillegg til å sjekke styrkene dine, vil vi bl.a måle trykket i øyet ditt, se på netthinnen din og vi har muligheten til å ta et bilde av netthinnen din.

Etter synsundersøkelsen vil vi gi deg god informasjon slik at du blir i stand til å forstå hvordan øynene fungerer. Vi vil foreslå løsninger som vil hjelpe deg til å fungere optimalt synsmessig i ulike situasjoner.  I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å henvise deg videre til øyelege eller fastlege, og du vil da få forklaring på hvorfor vi gjør dette.

Logo nede